Interview

Interview

Verdriet is de keerzijde van liefde…..

 
In een gesprek met Riet Willems en Ron Bosman blijkt hoe betrokken zij zijn bij hun werk als uitvaartbegeleiders. De mobiele telefoon ligt tijdens het gesprek op tafel. Geen eigen kantoor, auto’s, aula – wel altijd bereikbaar!
Ze omschrijven zichzelf als warm, vriendelijk en aards. Dat laatste sluit niet uit dat zij een ruime ervaring hebben met uitvaarten met een religieus karakter. Rituelen in een uitvaart geven houvast: kleinkinderen die kaarsjes aansteken, familie die een (Bijbel)tekst leest, een gebed…
Ron en Riet zoeken altijd met de nabestaanden samen naar iets dat de overledene kenmerkte: natuurlijk is een foto mogelijk, maar ook een biljartkeu op de kist in geval de overledene een fervent biljarter was. “Ja, dat speelde hij graag….” is dan een veelgehoorde reactie.
Iedereen, of de overledene nu voor een uitvaart in natura of in geld was verzekerd, kan gebruik maken van hun diensten. Het is een misverstand te denken dat dat niet kan, omdat de overledene verzekerd was bij een bepaalde onderneming en dat je daarmee ‘dus’ zaken moet doen.
Desgewenst komt Riet of Ron op afspraak voor een zgn.  voorgesprek. Tijdens zo’n gesprek worden wensen geïnventariseerd en kan een eerste (globale) begroting gemaakt worden. De wensen kunnen vastgelegd worden in een document dat bij de belangrijke papieren bewaard kan worden.
Naar de mening van deze twee deskundigen leggen mensen te weinig vast over hun uitvaart waardoor de familie te vaak moet gissen wat de over-ledene gewild zou hebben. Op www.osiris-uitvaartalmere.nl is o.m. een wensenlijst te vinden die richting kan geven bij een gesprek.
Als Riet of Ron gevraagd/ gebeld wordt om de uitvaart te regelen, dan komt een van hen om met de nabestaanden de uitvaart te bespreken. Het maken van afspraken over de opzet van de kaart is dan het belangrijkste, nadat zij geïn-formeerd en vastgelegd hebben op welk moment de uitvaart kan plaatsvinden.  
Vanaf dan blijft of Ron of Riet de vaste aanspreekpersoon die meedenkt. Hij/zij wil rots in de branding zijn in het op dat moment ontregelde leven van familie. Ook daarom zetten zij  zich met hart en ziel in voor de uitvaart. Die moet iets worden waar de familie later met een goed gevoel op terugkijkt en die moet in één keer goed zijn – het kan niet over.

Osiris Uitvaart onderscheidt zich van de grote uitvaartondernemingen doordat zij niet werkt met vaste pakketten. In principe is alles mogelijk tegen de kostprijs die zij aan derden betaalt  – plus een bedrag voor de inzet/ uren/ dienst-verlening.
Of er nu een kist van duur hout of een simpele mand gekozen wordt – Ron of Riet respecteert die wens en zorgt ervoor. En de rekening is duidelijk en transparant: dat kostte de kist, zoveel koppen koffie ad. die prijs en zoveel uur voor de dragers en auto’s. Daar komt geen winstopslag op. “Transparante rekeningen dus…”.
Al geschreven: er staat natuurlijk ook een bedrag op die rekening  voor de begeleiding van Osiris Uitvaart.
 
Zelf in alle rust ervaren hoe Osiris werkt? Stuur een mail naar
info@osiris-uitvaartalmere.nl of bel  06 –  47 64 39 99

Neem vrijblijvend contact op met ons

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op. Bel bij spoed direct naar 06 – 47 64 39 99