​Wat kost een uitvaart

​Wat kost een uitvaart

Osiris Uitvaart Almere houdt van inzichtelijkheid en duidelijkheid, ook in het factureren.

De nota bestaat uit de uren die besteed zijn aan de begeleiding (tegen een vast uurtarief) plus de kosten van de benodigde diensten en producten, die zonder provisie worden doorberekend.

De kosten van een uitvaart verschillen, omdat een uitvaart maatwerk is, maar ervaring leert dat deze bij ons kunnen variëren van € 4.000,– tot € 12.000,–. Een en ander is erg afhankelijk van de wensen. Bijvoorbeeld een particulier graf, veel gasten, advertenties in dagbladen en/of een bijzondere lokatie maken het eindbedrag hoger. Ook verschilt de prijs tussen een begrafenis of crematie Almere.

Een uitvaart is een afscheid op maat, met unieke wensen en mogelijkheden.

Wij lichten u steeds voor over de mogelijke kosten van uw keuzes en nadat de uitvaart is vastgelegd, ontvangt u binnen 1-2 dagen een begroting van de kosten.

Een indicatie van enkele grote uitgaven die bij een uitvaart van belang kunnen zijn:

Particulier (eigen) graf:  

Begraafrecht (eenmalig)  € 600 – 900
Huur voor 20 jaar € 700 – 2.800
Onderhoudskosten per jaar € 60 – 150
Algemeen graf (incl 10 jaar afkoop onderhoud)  € 860 – 1.400
Crematie € 850 – 900
Gebruik accommodatie (bijv. 1 uur aula en 1 uur koffiekamer)  € 500 -1.000
Advertentie landelijk dagblad (afhankelijk van grootte) € 800 – 1.600
Rouwkaarten (afhankelijk van aantal / opmaak)  € 200 – 600
Arrangement voor catering, per persoon € 5 – 40